Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – III EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje o przedłużeniu naboru do projektu. Proces rekrutacji trwać będzie do dnia 04.08.2021 r.


HARMONOGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – II EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.


LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – II EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.


PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – III EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje o przedłużeniu naboru do projektu. Proces rekrutacji trwać będzie do dnia 30.07.2021 r.


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH -II EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.


INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNESPLANÓW – II EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje, że składanie biznesplanów dla uczestników II edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie” odbędzie się w terminie od 26 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami można składać w godzinach od 8:00 do 14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie. Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), w zamkniętej kopercie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania biznesplanów zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” dostępnym w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania” .

Wzór biznesplanu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania”.


WYNIKI OCENY FORMALNO -MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – I EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.


PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – II EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. informuje o przedłużeniu naboru do projektu. Proces rekrutacji trwać będzie do dnia 08.07.2021 r.


PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – II EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. informuje o przedłużeniu naboru do projektu. Proces rekrutacji trwać będzie do dnia 06.07.2021 r.


PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – II EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. informuje o przedłużeniu naboru do projektu. Proces rekrutacji trwać będzie do dnia 02.07.2021 r.