Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – II EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje o przedłużeniu naboru do projektu. Proces rekrutacji trwać będzie do dnia 07.05.2021 r.


INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNESPLANÓW – I EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje, że składanie biznesplanów dla uczestników I edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie” odbędzie się w terminie od 10 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r.

Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami można składać w godzinach od 8:00 do 14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie. Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), w zamkniętej kopercie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania biznesplanów zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” dostępnym w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania” .

Wzór biznesplanu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania”.


LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – I EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.


PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – II EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje o przedłużeniu naboru do projektu. Proces rekrutacji trwać będzie do dnia 30.04.2021 r.


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH -I EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.


PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – I EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. informuje o przedłużeniu nabór do projektu. Proces rekrutacji trwać będzie do dnia 19.04.2021 r.


HARMONOGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – I EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – I EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. informuje o przedłużeniu nabór do projektu. Proces rekrutacji trwać będzie do dnia 14.04.2021 r.


LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – I EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW/-TEK DO PROJEKTU – I EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO