Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

UWAGA!!! PRZYPOMINAMY, ŻE DO PIĄTKU (20.05.2022) TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU! ZAPRASZAMY!

Szczegółowe informacje:
– w biurze projektu – ul. Mościckiego 28, 33-100 Tarnów;
– telefonicznie: 513 050 031;
– e-mail: n.mistrzyk@fundacjatarnowskiego.pl

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”.

To już PRZEDOSTATNIA REKRUTACJA do projektu!


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – VII EDYCJA- PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.


UWAGA!!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI!!!

Informujemy, że aktualna rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 10.05.2022 r. ZAPRASZAMY !


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – VII EDYCJA- FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


UWAGA!!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI!!!

Informujemy, że aktualna rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 06.05.2022 r. ZAPRASZAMY !


HARMONOGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – IX EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


INFORMACJA O TERMINIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników VII edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie” odbędzie się w terminie od 5 maja 2022 r. do 12 maja 2022 r.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami można składać w godzinach od 8:00 do 14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim, podpisany w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafowany na każdej stronie i trwale spięty.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” dostępnym w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania” .

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania”.


INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNESPLANÓW – VIII EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje, że składanie biznesplanów dla uczestników VIII edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie” odbędzie się w terminie od 16 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r.

Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami można składać w godzinach od 8:00 do 14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie. Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), w zamkniętej kopercie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania biznesplanów zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” dostępnym w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania” .

Wzór biznesplanu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania”.


INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNESPLANÓW – VIII EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. informuje, że składanie biznesplanów dla uczestników VIII edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie” odbędzie się w terminie od 16 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r.

Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami można składać w godzinach od 8:00 do 14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie. Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), w zamkniętej kopercie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania biznesplanów zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” dostępnym w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania” .

Wzór biznesplanu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania”.


REKRUTACJA DO PROJEKTU – X EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU – X EDYCJA

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do X edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie”

Rekrutacja rozpocznie się 12.05.2022 r. i będzie trwać do 20.05.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28, 33-100 Tarnów.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • są osobami w wieku 18 – 29 lat, dotkniętymi skutkami COVID-19, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;
  • posiadają status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy;
  • uczą się lub zamieszkują (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

 Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać:
– osobiście – w biurze projektu – ul. Mościckiego 28, 33-100 Tarnów;

– telefonicznie –  513 050 031;

 – e-mail: n.mistrzyk@fundacjatarnowskiego.pl

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.