Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

REKRUTACJA DO PROJEKTU – X EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU – X EDYCJA

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do X edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie”

Rekrutacja rozpocznie się 12.05.2022 r. i będzie trwać do 20.05.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28, 33-100 Tarnów.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • są osobami w wieku 18 – 29 lat, dotkniętymi skutkami COVID-19, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;
  • posiadają status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy;
  • uczą się lub zamieszkują (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

 Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać:
– osobiście – w biurze projektu – ul. Mościckiego 28, 33-100 Tarnów;

– telefonicznie –  513 050 031;

 – e-mail: n.mistrzyk@fundacjatarnowskiego.pl

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.