Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dla osób z niepełnosprawnościami

Biuro projektu oraz wszystkie miejsca, w których udzielane jest wsparcie dla Uczestników Projektu jest w pełni dostosowane architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku, w którym mieści się biuro projektu oraz sale, w których udzielane jest wsparcie znajduje się podjazd, odpowiednia szerokość drzwi wejściowych, zapewniono miejsca odpoczynku, schody zaopatrzone są w balustrady i poręcze. Na kondygnacjach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przystosowane toalety. Na korytarzach nie wystają gabloty, reklamy, elementy dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma progów ograniczających wjechanie wózkiem inwalidzkim, budynek spełnia wymogi PPOŻ. Biuro projektu oraz sale, w których odbywa się wsparcie posiada stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na skraju zgrupowania pozostałych miejsc postojowych, możliwie blisko od głównego wejścia do budynku.

Dokumenty rekrutacyjne sporządzone są w sposób łatwy do wypełnienia (z zastosowaniem programów użytkowanych przez osoby niedowidzące). Wprowadzone zostały elementy kontrastowe i wypukłe pod kątem osób niewidomych lub słabowidzących.

W razie potrzeby pracownicy projektu będą służyć pomocą przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych.

Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia we wszystkich rodzajach wsparcia oferowanego w projekcie z psem asystującym.

Dla osób głuchych, niemych oraz głuchoniemych istnieje możliwość zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego.

W przypadku występowania innych trudności, które uniemożliwiają dostęp do projektu lub specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, celem zapewnienia stosowanego komfortu prosimy o kontakt.

Komunikacja z potencjalnymi uczestnikami projektu jest możliwa przez następujące  kanały komunikacji:

z wykorzystaniem telefonu:
513 050 031, 519 654 650 (również SMS);

e-maila:
n.mistrzyk@fundacjatarnowskiego.pl
powermalopolska@pakd.pl

za pośrednictwem mediów społecznościowych:

https://www.facebook.com/Fundacja-im-Hetmana-Jana-Tarnowskiego

oraz osobiście w Biurze Projektu w Tarnowie, ul. Mościckiego 28, 33-100 Tarnów.