Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Formy wsparcia

W ramach projektu oferujemy:

  • szkolenie i wsparcie eksperckie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł;
  • wsparcie pomostowe finansowe po założeniu działalności gospodarczej w wysokości 1300 zł netto/miesiąc przez 6 miesięcy;

Dodatkowo, za udział w szkoleniach wypłacane będzie stypendium szkoleniowe w wysokości 9,93 zł brutto/godzina wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe, catering podczas trwania szkoleń oraz zwrot kosztów dojazdu.