Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

INFORMACJA O TERMINIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. informuje, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników II edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie” odbędzie się w terminie od 15 września 2021 r. do 21 września 2021 r.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami można składać w godzinach od 8:00 do 14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim, podpisany w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafowany na każdej stronie i trwale spięty.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” dostępnym w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania” .

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania”.