Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kontakt

BENEFICJENT: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
Ul. Mościckiego 28
33-100 Tarnów
tel.: 513 050 031
e-mail: n.mistrzyk@fundacjatarnowskiego.pl

nr. wpisu do rejestru agencji zatrudnienia – 9808
nr. wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych – 2.12/00116/2010

PARTNER: Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
Ul. Mościckiego 28
33-100 Tarnów
tel.: 519 654 650
e-mail: powermalopolska@pakd.pl

Wiedz, że przesyłając na adres email treści wraz z załącznikami zawierające Twoje dane osobowe w sposób dobrowolny, zgadzasz się na ich przetwarzanie, aż do wycofania zgody.