Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH -X EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.


INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNESPLANÓW – X EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje, że składanie biznesplanów dla uczestników X edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie” odbędzie się w terminie od 25 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.

Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami można składać w godzinach od 8:00 do 14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie. Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), w zamkniętej kopercie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania biznesplanów zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” dostępnym w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania” .

Wzór biznesplanu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania”.


UWAGA !!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI !!!

Informujemy, że aktualna (OSTATNIA !) rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 07.07.2022 r. do godz. 14:00  ZAPRASZAMY !!!


UWAGA !!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI !!!

Informujemy, że aktualna (OSTATNIA !) rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 06.07.2022 r. do godz. 14:00  ZAPRASZAMY !!!


UWAGA !!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI !!!

Informujemy, że aktualna (OSTATNIA !) rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 05.07.2022 r. do godz. 14:00  ZAPRASZAMY !!!


UWAGA !!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI !!!

Informujemy, że aktualna (OSTATNIA !) rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 04.07.2022 r. do godz. 14:00  ZAPRASZAMY !!!


UWAGA !!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI !!!

Informujemy, że aktualna (OSTATNIA !) rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 01.07.2022 r. do godz. 14:00  ZAPRASZAMY !!!


UWAGA !!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI !!!

Informujemy, że aktualna (OSTATNIA !) rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 30.06.2022 r. do godz. 14:00  ZAPRASZAMY !!!


UWAGA !!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI !!!

Informujemy, że aktualna (OSTATNIA !) rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 29.06.2022 r. do godz. 14:00  ZAPRASZAMY !!!


WYNIKI OCENY FORMALNO -MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – IX EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO