Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

HARMONOGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – X EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


UWAGA !!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI !!!

Informujemy, że aktualna (OSTATNIA !) rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 22.06.2022 r.  ZAPRASZAMY !!!


INFORMACJA O TERMINIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników IX edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie” odbędzie się w terminie od 20 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami można składać w godzinach od 8:00 do 14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim, podpisany w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafowany na każdej stronie i trwale spięty.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” dostępnym w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania” .

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania”.


LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – X EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – IX EDYCJA- FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


UWAGA !!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI !!!

Informujemy, że aktualna (OSTATNIA!) rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 20.06.2022 r. ZAPRASZAMY !!


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH -X EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


WYNIKI OCENY FORMALNO -MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – VIII EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.


HARMONOGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – IX EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.


WYNIKI OCENY FORMALNO -MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – VIII EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO