Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

UWAGA !!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI !!!

Informujemy, że aktualna (OSTATNIA!) rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 20.06.2022 r. ZAPRASZAMY !!


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH -X EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


WYNIKI OCENY FORMALNO -MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – VIII EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.


HARMONOGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – IX EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.


WYNIKI OCENY FORMALNO -MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – VIII EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


UWAGA !!! OSTATNIA REKRUTACJA DO PROJEKTU !

Przypominamy, że 06.06.2022 r. rozpoczyna się ostatnia rekrutacja do projektu i trwać będzie do dnia 14.06.2022 r. ZAPRASZAMY !!!


UWAGA!!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI!!!

Informujemy, że aktualna rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 03.06.2022 r. ZAPRASZAMY !!


UWAGA!!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI!!!

Informujemy, że aktualna rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 01.06.2022 r. ZAPRASZAMY !!


INFORMACJA O TERMINIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników VIII edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie” odbędzie się w terminie od 31 maja 2022 r. do 06 czerwca 2022 r.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami można składać w godzinach od 8:00 do 14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim, podpisany w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafowany na każdej stronie i trwale spięty.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” dostępnym w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania” .

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania”.


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – VIII EDYCJA- FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO