Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

WYNIKI OCENY FORMALNO -MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – IX EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.