Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

WYNIKI OCENY FORMALNO -MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – VIII EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO