Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – V EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. informuje o przedłużeniu naboru do projektu. Proces rekrutacji trwać będzie do dnia 21.01.2022 r.


PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – V EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. informuje o przedłużeniu naboru do projektu. Proces rekrutacji trwać będzie do dnia 19.01.2022 r.


PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – V EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. informuje o przedłużeniu naboru do projektu. Proces rekrutacji trwać będzie do dnia 17.01.2022 r.


PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – V EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. informuje o przedłużeniu naboru do projektu. Proces rekrutacji trwać będzie do dnia 14.01.2022 r.


INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNESPLANÓW – V EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje, że składanie biznesplanów dla uczestników V edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie” odbędzie się w terminie od 24 stycznia 2022 r. do 28 stycznia 2022 r.

Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami można składać w godzinach od 8:00 do 14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie. Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), w zamkniętej kopercie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania biznesplanów zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” dostępnym w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania” .

Wzór biznesplanu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania”.


REKRUTACJA DO PROJEKTU – VI EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU – VI EDYCJA

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do VI edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie”

Rekrutacja rozpocznie się 19.01.2022 r. i będzie trwać do 27.01.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28, 33-100 Tarnów.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • są osobami w wieku 18 – 29 lat, dotkniętymi skutkami COVID-19, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;
  • posiadają status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy;
  • uczą się lub zamieszkują (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

 Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać:
– osobiście – w biurze projektu – ul. Mościckiego 28, 33-100 Tarnów;

– telefonicznie –  513 050 031;

 – e-mail: n.mistrzyk@fundacjatarnowskiego.pl

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.


INFORMACJA O GODZINACH PRACY BIURA

Informujemy, że dnia 07.01.2022 r. biuro projektu będzie nieczynne.


PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – V EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. informuje o przedłużeniu naboru do projektu. Proces rekrutacji trwać będzie do dnia 12.01.2022 r.


PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – V EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. informuje o przedłużeniu naboru do projektu. Proces rekrutacji trwać będzie do dnia 05.01.2022 r.


WYNIKI OCENY FORMALNO -MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – IV EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO