Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

UWAGA !!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI !!!

Informujemy, że aktualna (OSTATNIA !) rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 28.06.2022 r. do godz. 14:00  ZAPRASZAMY !!!


UWAGA !!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI !!!

Informujemy, że aktualna (OSTATNIA !) rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 27.06.2022 r. do godz. 14:00  ZAPRASZAMY !!!


UWAGA !!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI !!!

Informujemy, że aktualna (OSTATNIA !) rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 24.06.2022 r. do godz. 14:00  ZAPRASZAMY !!!


UWAGA !!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI !!!

Informujemy, że aktualna (OSTATNIA !) rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 23.06.2022 r. do godz. 14:00  ZAPRASZAMY !!!


INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNESPLANÓW – IX EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. informuje, że składanie biznesplanów dla uczestników IX edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie” odbędzie się w terminie od 04 lipca do 08 lipca 2022 r.

Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami można składać w godzinach od 8:00 do 14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie. Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), w zamkniętej kopercie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania biznesplanów zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” dostępnym w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania” .

Wzór biznesplanu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania”.


HARMONOGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – X EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


UWAGA !!! PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI !!!

Informujemy, że aktualna (OSTATNIA !) rekrutacja do projektu trwać będzie do dnia 22.06.2022 r.  ZAPRASZAMY !!!


INFORMACJA O TERMINIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników IX edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie” odbędzie się w terminie od 20 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami można składać w godzinach od 8:00 do 14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim, podpisany w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafowany na każdej stronie i trwale spięty.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” dostępnym w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania” .

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania”.


LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – X EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – IX EDYCJA- FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO